Referat fra årsmøtet 2014

I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterte årsmøtet etablering av ei fast fortøyningsgruppe i foreninga.  Det kom også inn forslag om maritime aktiviteter for kommende år.  Erfaringene fra knuter, knop og spleiskvelden var gode og årsmøtet ønsker at dette blir gjentatt.

Valgkomiteens forslag til personer i verv for kommende periode

Forslag til valg på årsmøtet

Styret har nå lagt ut årsmøtepapirene, årsmelding, regnskap og budsjett.

Årsmelding og regnskap for 2013, budsjett for 2014.