Styret i Skjervøy båtforening

Styret:

Formann: Håvard Paulsen

Nestformann: Bjørnulf Olsen

Kasserer: Arnt Jostein Berg

Sekretær: Roger Edvardsen

Styremedlem: Kjell Hugo Reiersen (daglig leder)

Varamedlemmer til styret: Frank Bless, Ragnar Strøm

Huskomite: Arne Antonsen, Fred Engen, Helge Olsen, Arvid Johansen

Varamedlemmer til huskomiteen: Johan Tvenning, Rolf Waltenberg

Revisorer: Reidar Mæland, Yngvar Hansen

Valgkomite Nils H Alm Arne Edvardsen Ulf Frantzen