Styret i Skjervøy båtforening

Styret:

Formann: Håvard Paulsen

Nestformann: Bjørnulf Olsen

Kasserer: Arnt Jostein Berg

Sekretær: Roger Edvardsen

Styremedlem: Kjell Hugo Reiersen (daglig leder)

Varamedlemmer til styret: Ragnar Strøm, Per Martin Monsen

Huskomite: Arne Antonsen, Helge Olsen, Johan Tvenning

Varamedlemmer til huskomiteen: Tore Eriksen, Odd Helge Olsen,Per Martin Monsen

Revisorer: Reidar Mæland, Yngvar Hansen

Valgkomite Nils H Alm, Ulf Frantzen, Tore Eriksen