Styret i Skjervøy båtforening

Styret:

Formann: Dag Dyrnes

Nestformann: Frank Bless

Kasserer: Arnt Jostein Berg

Sekretær: Håvard Paulsen

Styremedlem: Kjell Hugo Reiersen (HMS ansvarlig)

Varamedlemmer til styret: Nils R Jakobsen, Ragnar Strøm

Huskomite: Arne Antonsen, Fred Engen, Helge Olsen, Arvid Johansen

Varamedlemmer til huskomiteen: Johan Tvenning, Rolf Waltenberg

Revisorer: Reidar Mæland, Yngvar Hansen

Valgkomite Nils H Alm Arne Edvardsen Ulf Frantzen