Dato for årsmøtet er satt

Årsmøtet 2020

Styremøtet denne uka satte dato for årsmøtet.  Dette blir tirsdag 24.mars 2020 kl.19.00 på klubbhuset.  I styremøtet ble det også diskutert en del andre saker.

alle medlemmer med båtplass i brygge 4

Medlemsmøte i brygge 4

Tirsdag 10.12.19 innkalte styret til et medlemsmøte for alle i brygge 4.  Styret la frem et forslag om å fornye brygge 4, dvs investere i ny brygge.  Styret la fram en plan for fornyinga med kostnadsoverslag og plan for arbeidet med den nye brygga.

Det vil bli sendt en sms til alle i brygga med mulighet for å komme med innspill.

7960737198_58efbe1284_b

Snøryddelister finner du her

Snørydding på bryggene vinteren 2019-2020

Bryggevaktene har laget lister for snørydding denne vinteren. 

Søppelrydding på Hakstein og på Follesøyene

Båtforeninga har ryddet søppel i fjæra

I år som i fjor har foreninga ryddet søppel i fjæra på to småøyer i kommunen.  Som i fjor var det svært få medlemmer som deltaok i arbeidet, 5-6 medlemmer deltok på Hakstein og to medlemmer ryddet på Follesøyene.

Styret og bryggevaktene har hatt møte den 9.april

Her er en oversikt over hva som skal gjøres på de forskjellige bryggene ila våren sommeren og høsten.