20200616_131159

aktivitet ved klubbhuset

Nye fortøyningslodd støpes

Ny brygge 4

Styret har skrevet kontrakt med Marina Solutions om kjøp av ny brygge 4.  Denne vil bli levert i midten av august 2020.

Årsmøtesakene 8 og 9 er vedtatt

Årsmøtet 2020

Styret gjennomførte budsjettbehandlingen og forslaget om fornyelse av brygge 4 som en digital årsmøtesak.​

alle medlemmer med båtplass i brygge 4

Medlemsmøte i brygge 4

Tirsdag 10.12.19 innkalte styret til et medlemsmøte for alle i brygge 4.  Styret la frem et forslag om å fornye brygge 4, dvs investere i ny brygge.  Styret la fram en plan for fornyinga med kostnadsoverslag og plan for arbeidet med den nye brygga.

Det vil bli sendt en sms til alle i brygga med mulighet for å komme med innspill.

7960737198_58efbe1284_b

Snøryddelister finner du her

Snørydding på bryggene vinteren 2019-2020

Bryggevaktene har laget lister for snørydding denne vinteren.