Protokollen ligger vedlagt

Referat fra årsmøtet 2023

På onsdag 29.mars 2023 kl.19.00 På klubbhuset "fyrløkta" gjennomførte foreninga årsmøte.  Kun 11 medlemmer stilte opp.

Lister for snørydding på bryggene

Snøen lar vente på seg, men bryggevaktene har alikevel gjort klar listene for snørydding for vinteren 2022-23

Nytt styre i båtforeninga er konstituert

Det nye styret hadde sitt første møte den 25.april.

Det nye styret har oversendt forslag til kommunen om samarbeidsavtale om sanitærrommet og valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe med renovering av rommet.

Kjell Hugo har også fått fornyet tillit som slippansvarlig.

Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet samlet vel 20 medlemmer på klubbhuset.  Styret la blant annet frem forslag om sletting av den såkalte dugnadsavgiften og økning av medlems- og vedlikeholdsavgiften.