Ansvar ved bruk av slippen

Alle brukere av slippvogna til foreninga må underskrive vedlagte ansvarsdokument.

-3104671538861613541

Ny-slippen er tatt i bruk

Flere båter er tatt opp med den nye slippvogna ved stussnesmoloen.  Spyleområdet er gjort ferdig og SHT as prøvde vogna med godt hell i forrige uke.  Styret vedtok i møte 7.oktober at det skal utredes bygging av et hus hvor vannslanger og div utstyr skal lagres.