Ansvar ved bruk av slippen

Alle brukere av slippvogna til foreninga må underskrive vedlagte ansvarsdokument.

Pris for oppsett er 4500,-for medlemmsbåter.  6000,-kr for ikke-medlemesbåter.

Regler for bruk av slippen

Det er i hovedsak forskjell på medlemmer og ikke-medlemmer for bruk av slippen.

Bruk av SBF sin slippvogn må avtales med slippansvarlig.

-3104671538861613541

Ny-slippen er tatt i bruk

Flere båter er tatt opp med den nye slippvogna ved stussnesmoloen.  Spyleområdet er gjort ferdig og SHT as prøvde vogna med godt hell i forrige uke.  Styret vedtok i møte 7.oktober at det skal utredes bygging av et hus hvor vannslanger og div utstyr skal lagres.