Årsmøtereferat og regnskap for 2011

Årsmøtereferat og regnskap er lagt ut her. Årsmøtet endret kontingenten til 500,-.kr pr år og gjorde noen små endringer i vedtektene, disse er ajourført på denne side.