Valgkomiteens forslag til personer i verv for kommende periode

Forslag til valg på årsmøtet

Til   Skjervøy Båtforenings  årsmøte  19.03.2014

 

Valgkomiteens forslag til nytt styre :

 

Dag Dyrnes - styremedlem - ikke på valg i år

Leder velges hvert år og han foreslås valgt som på nytt  for ett år

Håvard Paulsen - styremedlem - ikke på valg i år

Frank Bless - styremedlem - ikke på valg i år

Arnt Jostein Berg              -  foreslås valgt til to nye år

Stein-Are Bless Paulsen    - foreslås valgt til to nye år

 

Styret velger sjøl nestleder, kasserer, sekretær og representant til aktivitetskomiteen

 

Varamedlemmer :

Nils Rasmus Jakobsenikke på valg i år

Halvard Hanssen - foreslås valgt til to nye år  

 

Forslag på Hus/aktivitetskomite :

 

Huskomiteen velger leder og fordeler oppgaver selv

 

En  representant velges av styret  fra styret.

Fred Engen           -  ikke på valg 

Edmund Karlsen   -  ikke på valg

Arne Antonsen    -  foreslås valgt for to nye år

Arvid Johansen   -  foreslås valgt for to år

 

Vararepresentanter: 

Rolf  Waltenberg  -  foreslås valgt for to nye år

Johan  Tvenning  -  foreslås valgt for to nye år

 

 

Revisorer:

Bjørnulf Olsen -  foreslås valgt

Yngvar Hansen - foreslås valgt

 

Valgkomite:   Alle nåværende medlemmer på valg. Disse er:

Nils H. Alm

Arne Edvardsen

Ulf Frantzen

 

 

For valgkomiteen

Skjervøy den  16.03.14

 

 

Nils H. Alm          Arne Edvardsen           Ulf Frantzen