Referat årsmøtet 2010

Her finner du et referat fra årsmøtet den 2.mai 2011. Møtereferatet er skannet fra protokollen. Årsmøtet 2010 gjorde noen endringer i vedtektene, de nye vedtektene finnes under menyen til venstre.