Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Det er en forutsetning at du bekrefter at du har lest vedtektene for foreninga.

Ønsker båtplass
Jeg bekrefter at jeg har lest foreningens vedtekter og retningslinjer for båtplass*