Båtforeninga har påtatt seg rydding i fjæra

I år som i fjor har foreninga påtatt seg å rydde søppel i fjærene på Hakstein og på Follesøyene.  Vi ber interesserte "ryddere" ta kontakt med daglig leder Dag Dyrnes på tlf: 970 70 573

Styret og bryggevaktene har hatt møte den 9.april

Her er en oversikt over hva som skal gjøres på de forskjellige bryggene ila våren sommeren og høsten.

IMG_20190319_185750_120x90

referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset 19.mars 2019.  33 medlemmer møtte og huskomiteen disket opp med kaffe og vafler.  Det ble gjort noen endringer i strukturen i foreninga som du kan lese om her.

Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i foreninga tirsdag 19.mars 2019 på klubbhuset