Nytt styre i båtforeninga er konstituert

Det nye styret hadde sitt første møte den 25.april.

Det nye styret har oversendt forslag til kommunen om samarbeidsavtale om sanitærrommet og valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe med renovering av rommet.

Kjell Hugo har også fått fornyet tillit som slippansvarlig.

Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet samlet vel 20 medlemmer på klubbhuset.  Styret la blant annet frem forslag om sletting av den såkalte dugnadsavgiften og økning av medlems- og vedlikeholdsavgiften.

Årsmøte 2022

Årsmøtedato: Torsdag 31.mars 2022 kl. 19.00 på klubbhuset.  Frist for å melde inn saker til årsmøtet er iflg vedtektene 5 dager før møtet.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer

Snørydding på bryggene vinteren 2021-22

Skjervøy Båtforening har vedtatt at alle medlemmene med båtplass skal rydde snø sjøl, derfor har vi satt opp en vaktplan som vi vil at medlemmene vil følge.  

 

Grupper på 3 stykker er satt opp med ansvar for 2 uker. Gruppa må selv ordne med hvem som skal rydde til forskjellige tider.   

Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe vikar hvis det ikke passer med jobb, ferie, fravær etc. 

Hovedbrygga og landfeste skal måkes så tidlig som mulig etter snøfall, utliggere er den enkeltes ansvar og måke. 

Bordbakker (1)_384x512

Samarbeid båtforeninga og skolen

Foreninga har et samarbeid med arbeidslivsfag på Skjervøy ungdomsskole ved at elevene skal lage bordbakker til slippen vår på stussnes.

Nå er flere bordbakker ferdigstilt og disse vil bli fraktet til stussnes ila uka.  Det gjenstår noen litt mindre som blir ferdig i løpet av et par uker