Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i foreninga tirsdag 19.mars 2019 på klubbhuset

Lister for snømåking på bryggene vinteren 2018-19

Det blir sendt ut sms til de som har snørydding med en vennlig påminnelse et par dager før perioden deres starter.

klipa_288x163

sosial tur med strandrydding

Fellestur til Follesøy

To-tre båter var med på turen i høst.

styremøte nr 4 er avholdt

Sommeren er over og styret har startet arbeidet

I løpet av sommeren har brygge 3 blitt "ny", b-brygga er fjernet og brygga er forlenget med flere meter.  Bryggevakt Oddmund Sørensen har gjort en kjempejobb sammen med frivillige mannskaper(dugnadsarbeid)  Den 14.august hadde styret sitt første møte etter ferien.