Nytt styre i Skjervøy båtforening

Det nye styret har konstituert seg og ser nesten likt ut som det forrige.  Bjørn Sigurd Mathiassen har overtatt kassererjobben etter Arnt Jostein som gikk ut av styret på årsmøtet.  Ellers er Roger sekretær, Bjørnulf nestformann og Kjell Hugo styremedlem.  Håvard fortsetter ett år til som styreleder/formann.

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet!

Referat og protokoll fra årsmøtet 2024

Årsmøtet samlet 20 medlemmer på tirsdag 19.mars kl. 19.00.  Mange saker ble diskutert og vedtatt.  Det viktigste for de fleste medlemmer er at medlemskontingenten økes til 700,-kr pr år og at meterprisen(felles vedlikehold) økes til 1000,-kr/m.

Protokollen er vedlagt.

Innkalling til årsmøtet 2024

Årsmøtet avholdes den 19.mars 2024 kl. 19.00 på klubbhuset.  

-3104671538861613541

Styret har revidert priser og regler for bruk av slippen ved Stussnesmoloen

Det har vært behov for en prisjustering på oppsett av båter ved båtoppsettet.  

Nye priser er 4500,-kr for medlemmer og 6000,-kr for ikke-medlemmer.  Se forøvrig slippsiden(valg oppe på siden)

Vi minner også om at vinterlagring kun er mulig i perioden 01.11- 01.05 og kun etter avtale med slippansvarlig.