Skade på båt i brygge 8

Skaden er kommet på en påhengsmotor som har vært heist opp, slik at den derfor har vært utsatt for eventuelle påkjørsler bakenfra. Flapsen over propellen er knekt av.  Eieren har en mistanke om at den er blitt påkjørt av en annen båt.

Eierens telefonnummer er 91335836. Og han ber folk som kan ha sett noe ta kontakt.

-3104671538861613541

Ny-slippen er tatt i bruk

To båter er tatt opp med den nye slippvogna ved stussnesmoloen.  Spyleområdet er gjort ferdig og SHT as prøvde vogna med godt hell i forrige uke.

20200616_131159

aktivitet ved klubbhuset

Nye fortøyningslodd støpes

IMG_20200827_055640_364x273

Ny brygge 4

Arbeidet med å montere nybrygga er i full gang.

Brygga ble levert natt til torsdag den 27.august og 8-10medlemmer var tidlig oppe og deltok i arbeidet med frakting av deler og fløting av ellementer

Årsmøtesakene 8 og 9 er vedtatt

Årsmøtet 2020

Styret gjennomførte budsjettbehandlingen og forslaget om fornyelse av brygge 4 som en digital årsmøtesak.​