Snørydding på bryggene vinteren 2021-22

Skjervøy Båtforening har vedtatt at alle medlemmene med båtplass skal rydde snø sjøl, derfor har vi satt opp en vaktplan som vi vil at medlemmene vil følge.  

 

Grupper på 3 stykker er satt opp med ansvar for 2 uker. Gruppa må selv ordne med hvem som skal rydde til forskjellige tider.   

Den enkelte er selv ansvarlig for å skaffe vikar hvis det ikke passer med jobb, ferie, fravær etc. 

Hovedbrygga og landfeste skal måkes så tidlig som mulig etter snøfall, utliggere er den enkeltes ansvar og måke. 

Referat fra årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført på kulturhuset i år.  17medlemmer inkludert styret deltok på møtet.  

Bordbakker (1)_384x512

Samarbeid båtforeninga og skolen

Foreninga har et samarbeid med arbeidslivsfag på Skjervøy ungdomsskole ved at elevene skal lage bordbakker til slippen vår på stussnes.

Nå er flere bordbakker ferdigstilt og disse vil bli fraktet til stussnes ila uka.  Det gjenstår noen litt mindre som blir ferdig i løpet av et par uker

Fortøyningsinstruks i dårlig vær

Marina Solutions gir oss gode fortøyningstips i denne brosjyren.

last ned

Snørydding på bryggene 2020-21

Da begynner lister for snørydding på bryggene å bli klare.  Sjekk oppslag på landfestene eller finn listene her.