Styret og bryggevaktene har hatt møte den 9.april

Her er en oversikt over hva som skal gjøres på de forskjellige bryggene ila våren sommeren og høsten.

IMG_20190319_185750_120x90

referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset 19.mars 2019.  33 medlemmer møtte og huskomiteen disket opp med kaffe og vafler.  Det ble gjort noen endringer i strukturen i foreninga som du kan lese om her.

Bli medlem i båtforeninga

Fyll ut vedlagte skjema og send inn.  Kontonummer er ikke obligatorisk,men det letter arbeidet i foreninga når faktura skal sendes ut.

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i foreninga tirsdag 19.mars 2019 på klubbhuset

Lister for snømåking på bryggene vinteren 2018-19

Det blir sendt ut sms til de som har snørydding med en vennlig påminnelse et par dager før perioden deres starter.