klipa_288x163

sosial tur med strandrydding

Fellestur til Follesøy

To-tre båter var med på turen i høst.

styremøte nr 4 er avholdt

Sommeren er over og styret har startet arbeidet

I løpet av sommeren har brygge 3 blitt "ny", b-brygga er fjernet og brygga er forlenget med flere meter.  Bryggevakt Oddmund Sørensen har gjort en kjempejobb sammen med frivillige mannskaper(dugnadsarbeid)  Den 14.august hadde styret sitt første møte etter ferien.

Tirsdag 22.mai 2018

møte mellom styret og bryggevaktene

På møtet gikk vi gjennom alle bryggene og hvilke dugnads- og vedlikeholdsoppgaver som må gjøres i løpet av våren sommer og evt høsten.  Referatet viser hva som må gjøres.  Bryggevaktene innkaller til dugnad i perioden før 20.juni og evt etter 20.aug.

Klipa3

Strandrydding og støtte til dykkerklubben er noen av sakene

Vedtak fra siste styremøte

I styremøte den 7.mai vedtok styret en plan for rydding i fjæra på Hakstein og Follesøy.  Det ble også gjort vedtak om å igangsette arbeidet med båtopptrekket ved stussnes.  I ettertid har styret vedtatt (sak 12/18) å gå til innkjøp av ei opptreksvogn til bruk på båtopptrekket. Du finner referatet i venstremenyen under "styret" - "møtereferater" og "styremøter"

Kystverket godkjente nettopp søknaden vår om båtopptrekk ved stussnesmoloen

Planene for etablering av båtopptrekk er nå godkjent