Kystverket godkjente nettopp søknaden vår om båtopptrekk ved stussnesmoloen

Planene for etablering av båtopptrekk er nå godkjent

 

 

Det nye styret har hatt sitt første styremøte

Styret har konstituert seg med de samme verv som forrige periode.  Frank er nestformann, Arnt Jostein er kasserer og Håvard er sekretær.  Styremedlem er fortsatt Kjell Hugo. 

IMG_20180321_193351

14 medlemmer i tillegg til styret møtte på

Årsmøtet 2018

Desverre falt årsmøtet på samme dag som et par andre møter/tilstelninger og dette kan kanskje forklare at såpass få møtte.  Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, her kan det nevnes at kontingent og vedlikeholdsats ble beholdt på samme nivå som tidligere og at årsmøtet vedtok å sette av 250 000,-kr til utbygging av båtoppsett ved stussnesmoloen.  Se ellers protokollen.

Her ligger innkalling, sakliste, regnskap og budsjettforslag

Årsmøtet 2018

Styret innkaller til årsmøte i båtforeninga onsdag 21.mars 2018 kl 19.00 på klubbhuset.  Innkalling er sendt sammen med faktura for medlemskontingent og bryggeleie/vedlikehold pr post eller mail til allle medlemmer.

Styremøte den 18.januar 2018

Styret har vedtatt å starte prosessen med båtoppsett på stussnes

Styret vedtok på sist møte å bringe båtoppsettsaken inn for årsmøtet.  Styret ønsker å avsette midler til igangsetting av arbeidet og vil ha medlemmene med på dette.  Styret gjorde i samme møte et vedtak om å søke utfylling av en skjermingsfylling for å bremse sjøgangen på indre havn ved østavind.