listene ligger i toppmenyen "bryggelister"

Nye bryggelister pr oktober-20

Skade på båt i brygge 8

Skaden er kommet på en påhengsmotor som har vært heist opp, slik at den derfor har vært utsatt for eventuelle påkjørsler bakenfra. Flapsen over propellen er knekt av.  Eieren har en mistanke om at den er blitt påkjørt av en annen båt.

Eierens telefonnummer er 91335836. Og han ber folk som kan ha sett noe ta kontakt.

-3104671538861613541

Ny-slippen er tatt i bruk

Flere båter er tatt opp med den nye slippvogna ved stussnesmoloen.  Spyleområdet er gjort ferdig og SHT as prøvde vogna med godt hell i forrige uke.  Styret vedtok i møte 7.oktober at det skal utredes bygging av et hus hvor vannslanger og div utstyr skal lagres.

20200616_131159

aktivitet ved klubbhuset

Nye fortøyningslodd støpes

IMG_20200827_055640_364x273

Ny brygge 4

Arbeidet med å montere nybrygga er i full gang.

Brygga ble levert natt til torsdag den 27.august og 8-10medlemmer var tidlig oppe og deltok i arbeidet med frakting av deler og fløting av ellementer