Det nye styret har hatt sitt første møte

Formann: Håvard Paulsen

Nestformann: Bjørnulf Olsen

Sekretær: Roger Edvardsen

Økonomiansvarlig: Arnt Jostein Berg

Styremedlem: Kjell Hugo Reiersen(daglig leder)