Årsmøte 2022

Årsmøtedato: Torsdag 31.mars 2022 kl. 19.00 på klubbhuset.  Frist for å melde inn saker til årsmøtet er iflg vedtektene 5 dager før møtet.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer