Nytt styre i båtforeninga er konstituert

Det nye styret hadde sitt første møte den 25.april.

Det nye styret har oversendt forslag til kommunen om samarbeidsavtale om sanitærrommet og valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe med renovering av rommet.

Kjell Hugo har også fått fornyet tillit som slippansvarlig.

Styremedlemmene i styret fordeler seg slik etter konstitueringen:

Nestformann: Bjørnulf Olsen

Kasserer: Arnt Jostein Berg

Sekretær: Roger Edvardsen

 

Styret valgte også Kjell Hugo Reiersen som slippansvarlig

 

Arbeidsgruppe for oppussing av sanitærrommet ble Bjørnulf, Arnt Josten og Håvard.