Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet samlet vel 20 medlemmer på klubbhuset.  Styret la blant annet frem forslag om sletting av den såkalte dugnadsavgiften og økning av medlems- og vedlikeholdsavgiften.

Hele det sittende styret tok gjenvalg og ble valgt for et nytt år.  Styrets forslag om å slette dugnadsavgiften gikk gjennom og samtidig slettet årsmøtet det såkalte straffeavgiften for manglende snørydding.  Flere uttalte at det var tid for å mane til fellesskapsfølelse og "ta i et tak" når det kom til snørydding på bryggene.  Styret hadde foreslått å legge ut snøryddinga på anbud blant medlemmene, styret trakk forslaget da årsmøtet var tydelige på at dette ikke var en god ide.

Medlemskontingenten ble økt til 600,-kr/år og "felles vedlikehold" til 860,-kr/m.

Budsjettet som ble vedtatt for 2022 inneholder blant annet 200 000,-kr til oppussing av sanitærrommet på klubbhuset.  Årsmøtet hadde mange innspill til avtalen som foreninga skal gjøre med kommunen for tilgang til rommet for kommunens gjester.  Synspunktene må styret ta med seg i forhandlingene med kommunen.