Arbeidsinnstruks for bryggevakter og bryggevaktgrupper

FORMÅL:

 

Bryggevaktgruppene og bryggevakter er oppnevnt for å flytte ansvar for vedlikehold og ettersyn av byggene så nært brukerne som mulig. Dette for at vi skal kunne tilby sikre og gode bryggeplasser og å gi best mulig service for alle båteierne i bryggene.

 

 

ARBEIDSOPPGAVER:

 

BRYGGEVAKTENE SKAL:

 

 

 1. Føre tilsyn med brygga, uteliggere, fortøyninger og elektrisk anlegg med hensyn til:

 2. Vedlikehold.

 3. Ulovlig fortøyde båter.

 4. Snørydding. (Lage snøryddelister).

 5. Andre uregelmessigheter.

 6. Forslag til forbedringer.

   

 7. Foreta enkle reparasjoner.

   

 8. I samråd med styret å iverksette nødvendig vedlikehold.

   

 9. Organisere dugnad i egen brygge.

   

 10. Stille opp og lede eventuelt nødsarbeid i uvær.

   

 11. Gi nødvendig informasjon til styret, båteiere og andre brukere.

   

   

   

   

   

              Styret