Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i foreninga tirsdag 19.mars 2019 på klubbhuset

Lister for snømåking på bryggene vinteren 2018-19

Det blir sendt ut sms til de som har snørydding med en vennlig påminnelse et par dager før perioden deres starter.

klipa_288x163

sosial tur med strandrydding

Fellestur til Follesøy

To-tre båter var med på turen i høst.

styremøte nr 4 er avholdt

Sommeren er over og styret har startet arbeidet

I løpet av sommeren har brygge 3 blitt "ny", b-brygga er fjernet og brygga er forlenget med flere meter.  Bryggevakt Oddmund Sørensen har gjort en kjempejobb sammen med frivillige mannskaper(dugnadsarbeid)  Den 14.august hadde styret sitt første møte etter ferien.

Tirsdag 22.mai 2018

møte mellom styret og bryggevaktene

På møtet gikk vi gjennom alle bryggene og hvilke dugnads- og vedlikeholdsoppgaver som må gjøres i løpet av våren sommer og evt høsten.  Referatet viser hva som må gjøres.  Bryggevaktene innkaller til dugnad i perioden før 20.juni og evt etter 20.aug.