IMG_20200827_055640_364x273

Ny brygge 4

Arbeidet med å montere nybrygga er i full gang.

Brygga ble levert natt til torsdag den 27.august og 8-10medlemmer var tidlig oppe og deltok i arbeidet med frakting av deler og fløting av ellementer

Årsmøtesakene 8 og 9 er vedtatt

Årsmøtet 2020

Styret gjennomførte budsjettbehandlingen og forslaget om fornyelse av brygge 4 som en digital årsmøtesak.​

alle medlemmer med båtplass i brygge 4

Medlemsmøte i brygge 4

Tirsdag 10.12.19 innkalte styret til et medlemsmøte for alle i brygge 4.  Styret la frem et forslag om å fornye brygge 4, dvs investere i ny brygge.  Styret la fram en plan for fornyinga med kostnadsoverslag og plan for arbeidet med den nye brygga.

Det vil bli sendt en sms til alle i brygga med mulighet for å komme med innspill.

7960737198_58efbe1284_b

Snøryddelister finner du her

Snørydding på bryggene vinteren 2019-2020

Bryggevaktene har laget lister for snørydding denne vinteren. 

Søppelrydding på Hakstein og på Follesøyene

Båtforeninga har ryddet søppel i fjæra

I år som i fjor har foreninga ryddet søppel i fjæra på to småøyer i kommunen.  Som i fjor var det svært få medlemmer som deltaok i arbeidet, 5-6 medlemmer deltok på Hakstein og to medlemmer ryddet på Follesøyene.