Nytt styre i båtforeninga er konstituert

Det nye styret hadde sitt første møte den 25.april.

Det nye styret har oversendt forslag til kommunen om samarbeidsavtale om sanitærrommet og valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe med renovering av rommet.

Kjell Hugo har også fått fornyet tillit som slippansvarlig.

Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet samlet vel 20 medlemmer på klubbhuset.  Styret la blant annet frem forslag om sletting av den såkalte dugnadsavgiften og økning av medlems- og vedlikeholdsavgiften.

Årsmøte 2022

Årsmøtedato: Torsdag 31.mars 2022 kl. 19.00 på klubbhuset.  Frist for å melde inn saker til årsmøtet er iflg vedtektene 5 dager før møtet.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer

Bordbakker (1)_384x512

Samarbeid båtforeninga og skolen

Foreninga har et samarbeid med arbeidslivsfag på Skjervøy ungdomsskole ved at elevene skal lage bordbakker til slippen vår på stussnes.

Nå er flere bordbakker ferdigstilt og disse vil bli fraktet til stussnes ila uka.  Det gjenstår noen litt mindre som blir ferdig i løpet av et par uker

Fortøyningsinstruks i dårlig vær

Marina Solutions gir oss gode fortøyningstips i denne brosjyren.