Årsmøte 2022

Årsmøtedato: Torsdag 31.mars 2022 kl. 19.00 på klubbhuset.  Frist for å melde inn saker til årsmøtet er iflg vedtektene 5 dager før møtet.

Vedlagt ligger årsmøtepapirer

Bordbakker (1)_384x512

Samarbeid båtforeninga og skolen

Foreninga har et samarbeid med arbeidslivsfag på Skjervøy ungdomsskole ved at elevene skal lage bordbakker til slippen vår på stussnes.

Nå er flere bordbakker ferdigstilt og disse vil bli fraktet til stussnes ila uka.  Det gjenstår noen litt mindre som blir ferdig i løpet av et par uker

Fortøyningsinstruks i dårlig vær

Marina Solutions gir oss gode fortøyningstips i denne brosjyren.

Referat fra årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført på kulturhuset i år.  17medlemmer inkludert styret deltok på møtet.  

last ned

Snørydding på bryggene 2020-21

Da begynner lister for snørydding på bryggene å bli klare.  Sjekk oppslag på landfestene eller finn listene her.