Klipa3

Strandrydding og støtte til dykkerklubben er noen av sakene

Vedtak fra siste styremøte

I styremøte den 7.mai vedtok styret en plan for rydding i fjæra på Hakstein og Follesøy.  Det ble også gjort vedtak om å igangsette arbeidet med båtopptrekket ved stussnes.  I ettertid har styret vedtatt (sak 12/18) å gå til innkjøp av ei opptreksvogn til bruk på båtopptrekket. Du finner referatet i venstremenyen under "styret" - "møtereferater" og "styremøter"

Kystverket godkjente nettopp søknaden vår om båtopptrekk ved stussnesmoloen

Planene for etablering av båtopptrekk er nå godkjent

 

 

Det nye styret har hatt sitt første styremøte

Styret har konstituert seg med de samme verv som forrige periode.  Frank er nestformann, Arnt Jostein er kasserer og Håvard er sekretær.  Styremedlem er fortsatt Kjell Hugo. 

IMG_20180321_193351

14 medlemmer i tillegg til styret møtte på

Årsmøtet 2018

Desverre falt årsmøtet på samme dag som et par andre møter/tilstelninger og dette kan kanskje forklare at såpass få møtte.  Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått, her kan det nevnes at kontingent og vedlikeholdsats ble beholdt på samme nivå som tidligere og at årsmøtet vedtok å sette av 250 000,-kr til utbygging av båtoppsett ved stussnesmoloen.  Se ellers protokollen.

Her ligger innkalling, sakliste, regnskap og budsjettforslag

Årsmøtet 2018

Styret innkaller til årsmøte i båtforeninga onsdag 21.mars 2018 kl 19.00 på klubbhuset.  Innkalling er sendt sammen med faktura for medlemskontingent og bryggeleie/vedlikehold pr post eller mail til allle medlemmer.