IMG_20230913_183523

Dugnad på brygge 4

Denne uken var det dugnad på brygge 4.  Landgangen ble fikset, en sidestokk på brygga ble skiftet og det ble rensket mye tang og skjell fra uteriggere.  Ca 10 båteiere stilte opp!

Dugnader og Høstarbeid

I løpet av september vil det bli innkalt til dugnader på alle brygger.  Arbeidet som skal gjøres er reparasjonsarbeid på brygger og annet utstyr i tillegg til klargjøring før høst- og vinterstormer.

Nytt styre i båtforeninga er konstituert

Det nye styret hadde sitt første møte den 25.april.

Det nye styret har oversendt forslag til kommunen om samarbeidsavtale om sanitærrommet og valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe med renovering av rommet.

Kjell Hugo har også fått fornyet tillit som slippansvarlig.

Referat fra årsmøtet 2022

Årsmøtet samlet vel 20 medlemmer på klubbhuset.  Styret la blant annet frem forslag om sletting av den såkalte dugnadsavgiften og økning av medlems- og vedlikeholdsavgiften.