Snørydding vinteren 2023-24

Brygge 1

 
 
 
 
 

45-46 

 
 
 
 

06.11-19.11 

 
 
 
 

Øyvind Jakobsen, Torbjørn Hoff, Øyvind Dahle 

 
 
 
 
 

47-48 

 
 
 
 

20.11-03.12 

 
 
 
 

Frode Strøm, Kåre Molund, Kåre Johansen 

 
 
 
 
 

49-50 

 
 
 
 

04.12-17.12 

 
 
 
 

Arne F Antonsen, Ulf Frantzen, Bjørn Høyer 

 
 
 
 
 

51-52 

 
 
 
 

18.12-31.12 

 
 
 
 

Øyvind Alm, Tom Einevoll, Sten Frode Pedersen 

 
 
 
 
 

01-02 

 
 
 
 

01.01-14.01 

 
 
 
 

Svein Hugo Korneliussen, Bjørn Nilsen, Roald Sebergsen 

 
 
 
 
 

03-04 

 
 
 
 

15.01-28.01 

 
 
 
 

Richard Kristiansen, Tore Pedersen, Bjørn Roger Adolfsen 

 
 
 
 
 

05-06 

 
 
 
 

29.01-11.02 

 
 
 
 

Frank Bruun, Irene Meilandi, Håkon Henriksen 

 
 
 
 
 

07-08 

 
 
 
 

12.02-25.02 

 
 
 
 

Roland Springis, Ivar Solvang, Torbjørn Hansen 

 
 
 
 
 

09-10 

 
 
 
 

26.02-10.03 

 
 
 
 

Stig R Hansen, Arne Olav Kristiansen, Svein Hugo Korneliussen 

 
 
 
 
 

11-12 

 
 
 
 

11.03-24.03 

 
 
 
 

Odd Monsen, Anne Louise Gamst, Alf H Jakobsen 

 
 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

25.03-07.04 

 
 
 
 

Ramona Marie Arntzen, Stein Harald Johansen, Stig Nilsen 

 
 
 
 
 

15-16 

 
 
 
 

08.04-21.04 

 
 
 
 

Bernt Henriksen, Arne Antonsen, Olaf H Agledal 

 
 
 
 
 

17-18 

 
 
 
 

22.04-05.05 

 
 
 
 

Birger Adolfsen, Ronny Olaisen, Irene Thoresen 

Brygge 3

 
 
 
 
 

45-46 

 
 
 
 

06.11-19.11 

 
 
 
 

Øystein Trætten, Eivind Jakobsen, Nils I Pedersen 

 
 
 
 
 

47-48 

 
 
 
 

20.11-03.12 

 
 
 
 

Henning Engen, Åshild Bergly 

 
 
 
 
 

49-50 

 
 
 
 

04.12-17.12 

 
 
 
 

Frank Soleng, Anne Margrete Henriksen, Geir Sigvart Isaksen 

 
 
 
 
 

51-52 

 
 
 
 

18.12-31.12 

 
 
 
 

Kjell Ivar Henriksen, Jostein Pedersen, Dagfinn Thomassen 

 
 
 
 
 

01-02 

 
 
 
 

01.01-14.01 

 
 
 
 

Hermod Nilsen, Halvor Eliassen, Jan S Olsen 

 
 
 
 
 

03-04 

 
 
 
 

15.01-28.01 

 
 
 
 

Yngvar Hansen, Arnt J Olsen, Roger Angell 

 
 
 
 
 

05-06 

 
 
 
 

29.01-11.02 

 
 
 
 

Werner Thorbjørnsen, Einar lauritzen, Tormod Henriksen 

 
 
 
 
 

07-08 

 
 
 
 

12.02-25.02 

 
 
 
 

Eir Sunniva Hætta, Per Ivar Bekkimellem, Steinar Strøm 

 
 
 
 
 

09-10 

 
 
 
 

26.02-10.03 

 
 
 
 

Truls Johansen, Oddmund Johnsen, Kjell A Johansen 

 
 
 
 
 

11-12 

 
 
 
 

11.03-24.03 

 
 
 
 

Randi Bjerknes, Jørgen Helgesen, Leif Helgesen 

 
 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

25.03-07.04 

 
 
 
 

Trond Hågensen, Jonny Sjøberg, Håvard Høgstad 

 
 
 
 
 

15-16 

 
 
 
 

08.04-21.04 

 
 
 
 

Asbjørn Kristiansen, Birger Schei, Joar Buarø 

 
 
 
 
 

17-18 

 
 
 
 

22.04-05.05 

 
 
 
 

Jan Erik Eriksen, Julie Hansen, Bård Fredriksen 

 

Brygge 7

 
 
 
 
 

45-46 

 
 
 
 

06.11-19.11 

 
 
 
 

Trond Halvorsen, Roger Bjørkestøl 

 
 
 
 
 

47-48 

 
 
 
 

20.11-03.12 

 
 
 
 

Arne Angell, Ole Johan Henriksen, Elling Johannessen. 

 
 
 
 
 

49-50 

 
 
 
 

04.12-17.12 

 
 
 
 

Roger Johansen, Petter Johansen,  

 
 
 
 
 

51-52 

 
 
 
 

18.12-31.12 

 
 
 
 

Vigdis Mikalsen, Knur Arne Mikalsen, Karstein Henriksen 

 
 
 
 
 

01-02 

 
 
 
 

01.01-14.01 

 
 
 
 

Edgar Johansen, Helge Guttormsen 

 
 
 
 
 

03-04 

 
 
 
 

15.01-28.01 

 
 
 
 

Rolf E Jensen, Jon Karsten Strøm, Skjervøy Videregående Skole 

 
 
 
 
 

05-06 

 
 
 
 

29.01-11.02 

 
 
 
 

William Korneliussen, Per Kristian Nilsen, Roy Hugo Mathisen 

 
 
 
 
 

07-08 

 
 
 
 

12.02-25.02 

 
 
 
 

Svein Hugo hansen, Yngvar Einarsen, Eivind Isaksen 

 
 
 
 
 

09-10 

 
 
 
 

26.02-10.03 

 
 
 
 

Kurt Einarsen, Cato Stangnes, Johan Tvenning 

 
 
 
 
 

11-12 

 
 
 
 

11.03-24.03 

 
 
 
 

Jan Tore Eriksen, Oddgeir Einarsen, Hans Arne Henriksen 

 
 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

25.03-07.04 

 
 
 
 

Kolbjørn Kristoffersen, Holger Pettersen, Skjervøy Videregående skole 

 
 
 
 
 

15-16 

 
 
 
 

08.04-21.04 

 
 
 
 

Elisabeth Korneliussen, Rolf Johansen 

 
 
 
 
 

17-18 

 
 
 
 

22.04-05.05 

 
 
 
 

Lerøy v/Anna Heidi Sandelin, Nils Alm 

Brygge 8

 
 
 
 
 

45-46 

 
 
 
 

06.11-19.11 

 
 
 
 

Jan Petter Fredriksen, Idar pedersen, Knut Are Isaksen 

 
 
 
 
 

47-48 

 
 
 
 

20.11-03.12 

 
 
 
 

Rudi Kjeldsberg, Stein Nilsen, jan Stjernstrøm 

 
 
 
 
 

49-50 

 
 
 
 

04.12-17.12 

 
 
 
 

Cato Larsen, Kurt Michalsen, Knut Antonsen 

 
 
 
 
 

51-52 

 
 
 
 

18.12-31.12 

 
 
 
 

Daniel Jakobi, Ragnar Engebretsen, Aksel Sandberg 

 
 
 
 
 

01-02 

 
 
 
 

01.01-14.01 

 
 
 
 

Magne Moen, Trygve Nilsen, Asgeir Nilsen 

 
 
 
 
 

03-04 

 
 
 
 

15.01-28.01 

 
 
 
 

Gunnar Areklett, Svein Hansen, Roy Brustad 

 
 
 
 
 

05-06 

 
 
 
 

29.01-11.02 

 
 
 
 

Tor Pedersen, Jan Erik Korneliussen, Svein Mikkelsen 

 
 
 
 
 

07-08 

 
 
 
 

12.02-25.02 

 
 
 
 

Slottet Kiil, Birgit Waage, Per Martin Monsen

 
 
 
 
 

09-10 

 
 
 
 

26.02-10.03 

 
 
 
 

Vegar Pedersen, Arne Angell, Edmund Isaksen 

 
 
 
 
 

11-12 

 
 
 
 

11.03-24.03 

 
 
 
 

Kenneth Blixgård, Bjørn sareussen, Jørn cato Angell 

 
 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

25.03-07.04 

 
 
 
 

Ragnhild Apalati, Frank Bless, Joar Buarø 

 
 
 
 
 

15-16 

 
 
 
 

08.04-21.04 

 
 
 
 

Roar Henriksen, Geir Berg, Bjørn Karlsen 

 
 
 
 
 

17-18 

 
 
 
 

22.04-05.05 

 
 
 
 

Bryggevakt 

Brygge 4

Uker:

Dato:

Navn:

   Bryggevaktene rydder snø frem til 05.11.23

45-46

06.11-19.11

Terje Trætten, Harald Strøm

47-48

20.11-03.12

Nils R Jakobsen, Håvard Paulsen

49-50

04.12-17.12

Ørjan Strand, Svein Hugo Korneliussen

51-52

18.12-31.12

Bjørn S Mathiassen, Torgeir Johnsen

01-02

01.01-14.01

Øystein Fredheim, Hans Olav Sjøblom

03-04

15.01-28.01

Roger Edvardsen, Reidar Mæland

05-06

29.01-11.02

Gudmund Hansen, Oddmund Hansen

07-08

12.02-25.02

Jan Ole Gamst, Arnt Jostein Berg

09-10

26.02-10.03

Bjørnulf Olsen, Helge Olsen

11-12

11.03-24.03

Rune Arild, Stein Are Paulsen

13-14

25.03-07.04

Bengt Thomassen, Per Børre Kiserud

15-16

08.04-21.04

Halvard Myrvang, Steinar Robertsen

17-18

22.04-05.05

Åge Henriksen, Jan Hansen, Håvard Paulsen