Dugnader og Høstarbeid

I løpet av september vil det bli innkalt til dugnader på alle brygger.  Arbeidet som skal gjøres er reparasjonsarbeid på brygger og annet utstyr i tillegg til klargjøring før høst- og vinterstormer.