Innkalling til årsmøtet 2024

Årsmøtet avholdes den 19.mars 2024 kl. 19.00 på klubbhuset.  

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKJERVØY BÅTFORENING. 

TID: Tirsdag 19. mars 2024 KL 19.00 

STED: Klubbhuset 

 SAKLISTE:

 1. Velkommen v/ formannen. 
 2. Valg av møteleder. 
 3. Valg av møtesekretær. 
 4. Godkjenning av innkalling (minnestund). 
 5. Godkjenning av sakliste. 
 6. Samarbeid med kommunen (informasjon/diskusjon) 
 7. Framlegging av styret og huskomiteens årsberetning. 
 8. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning. 
 9. Fastsetting av medlems kontingent og felles vedlikehold.  
 10. Budsjett 2024. 
 11. Innkomne saker (Må være styret i hende senest 13.03.24)  
 12. VALG. (styret, hus/ aktivitetskomité, valgkomité, slipansvarlig og revisorer) 

 

Styret 

 

Årsmøtepapirene legges ut på vår hjemmeside http://www.skjervoybatforening.no og deles ut på årsmøtet.