Regler for bruk av slippen

Regler for slippen Skjervøy Båtforening 

 

 

Medlemmer: 

 

 1. Bruk av opphalingssrampen er gratis for Skjervøy Båtforenings medlemmer. 

Om ikke egen vogn brukes må pris for opphaling/ utsetting avtales med den som er godkjent som operatør av opphalingsvogn. 

 1. Bruk av høytrykksspyler og inntil 1 ukes opphold for vårpuss/ vedlikehold er gratis. 

Opphold ut over en uke er prisen kr 100,- pr dag. 

Alt opphold på slippen skal avtales med slipansvarlig. 

 1. Ingen får hensette båt eller vogn på Skjervøy Båtforenings område uten avtale med Slipansvarlig. 

 1. For vinteropplag (01.10 til 01.05)  

 1. gjelder egne priser. 

 1. Båt inntil 20 fot kr 250,- pr mnd 

 1. Båt 21 til 30 fot kr 500,- pr mnd. 

 1. Båt over 31 fot kr 750,- pr mnd. 

 

Ikke medlemmer: 

 

 1. Bruk av opphalingsrampen skal betales med kr 100,- til SBF. Vipps nr 116139, kontonr. 47403002808 eller i konvolutt på klubbhuset. 

 1. Om ikke egen vogn brukes må pris for opphaling/ utsetting avtales med den som er godkjent som operatør av opphalingsvogn. 

 1. All bruk av området skal avtales med slipansvarlig. 

 1. Det betales kr 100,- pr dag for å ha båten på området, oppholdet er begrenset til 1 uke. 

 1. Det betales for leie av høytrykkspyler.  

 1. Vinteropplag tillates ikke. 

 1. Ingen får hensette båt eller vogn på Skjervøy Båtforenings område. 

 

 

Alle. 

Opphalingsvogna skal kun betjenes av godkjent operatør/ maskin. 

Ingen får hensette båt eller henger på området. Disse vil bli fjernet for eiers regning og risiko. 

Før båt tas opp med vår vogn skal ansvarsskjema underskrives. 

 

Slipansvarlig: 

Kjell Hugo Reiersen 95007249