Ny-slippen er tatt i bruk

Flere båter er tatt opp med den nye slippvogna ved stussnesmoloen.  Spyleområdet er gjort ferdig og SHT as prøvde vogna med godt hell i forrige uke.  Styret vedtok i møte 7.oktober at det skal utredes bygging av et hus hvor vannslanger og div utstyr skal lagres.

Stig håndterer slippvogna med traktor eller hjullaster

Kjell Hugo er hjelpe- og altmuligmann