Nestformann

Nestformann er også styrets kontaktperson i klubbhus-komiteen.

Frank Bless mob: 46743502