Kasserer

Arnt Jostein Berg
Tlf 95875516

Sekretær

Håvard Paulsen mob: 90893489

Ansvarlig for hjemmesia

Håvard Paulsen
mob: 90893489