Nestformann

Nestformann er også styrets kontaktperson i klubbhus-komiteen.

Bjørnulf Olsen (97771562)

Kasserer

Arnt Jostein Berg
Tlf 95875516

Ansvarlig for hjemmesia

Håvard Paulsen
mob: 90893489