Referat og protokoll fra årsmøtet 2024

Årsmøtet samlet 20 medlemmer på tirsdag 19.mars kl. 19.00.  Mange saker ble diskutert og vedtatt.  Det viktigste for de fleste medlemmer er at medlemskontingenten økes til 700,-kr pr år og at meterprisen(felles vedlikehold) økes til 1000,-kr/m.

Protokollen er vedlagt.