Bryggevakter

Uthevet er hovedbryggevakt.

Brygge 1: Arne Henriksen(91148169), Svein Moksnes(94876865)

Brygge 3: Oddmund Sørensen (48078134), Arvid Johansen (97104283)

Brygge 4: Frank Roger Pedersen(99320875), Kjell Hugo Reiersen (95007249)

Brygge 7: Nils Alm 91188683, Arne Angell 99344748, Roger Bjørkestøl 41122764

Brygge 8: Frank Bless (46743502), Idar Pedersen(94081344)