Bryggevakter

Brygge 1: Arne Henriksen(91148169), Svein Moksnes(94876865)

Brygge 3: Oddmund Sørensen (48078134), Nils Pedersen( ), Werner Thorbjørnsen(91815550)

Brygge 4: Frank Roger Pedersen(99320875), Kjell Hugo Reiersen (95007249)

Brygge 7: Johan Tvenning(93850416), Nils Alm(91188683), Halvar Hansen(91791200)

Brygge 8: Frank Bless (46743502), Idar Pedersen(94081344)