Strandrydding og støtte til dykkerklubben er noen av sakene

Vedtak fra siste styremøte

Klipa3

I styremøte den 7.mai vedtok styret en plan for rydding i fjæra på Hakstein og Follesøy.  Det ble også gjort vedtak om å igangsette arbeidet med båtopptrekket ved stussnes.  I ettertid har styret vedtatt (sak 12/18) å gå til innkjøp av ei opptreksvogn til bruk på båtopptrekket. Du finner referatet i venstremenyen under "styret" - "møtereferater" og "styremøter"

Strandryddeaksjonen har tildelt båtforeninga 6000,-kr for rydding av strendene på Hakstein og  Follesøyene.  Vi innkaller til felles rydding på Hakstein den 23. eller 30.mai og fellestur til Follesøy den 2.juni med rydding på programmet.  Innkallinger blir sendt ut på sms.

I arbeidet med å modernisere brygge 3 er det nå vedtatt å kjøpe inn en ny 7-meter seksjon til brygga.  Planen er å få flyttet det meste av plasser fra b-delen over på a-delen.

I saken om støtte til dykkerklubben erklærte både formann Dag Dyrnes og sekretær Håvard Paulsen seg innhabile.  De sitter begge i styret i dykkerklubben.  Det resterende styret vedtok å støtte dykkerklubben med 15 000,-kr til kjøp av ny kompressor.  I vedtaket ble det også diskutert dykkerklubbens betydning for ettersyn og vedlikehold av bryggene våre.

Styret fikk hjelp av Stig Trætten til å by på og kjøpe opptrekksvogna fra en auksjon i Trøndelag.  det er inngått avtale om transport av vogna med Sjøtransport (Vargøy) og den vil ankomme Skjervøy den 21.juli.