Styret og bryggevaktene har hatt møte den 9.april

Her er en oversikt over hva som skal gjøres på de forskjellige bryggene ila våren sommeren og høsten.

 1. Ny arbeidsinstruks.

  Det foreslås at godtgjørelsen på kr 10000 fordeles med 2/3 til bryggevaktleder og 1/3 til de øvrige bryggevakter

  Bryggevaktleder er ansvarlig for å innkalle til dugnad, all kontakt mot styret og føring av timer for de som deltar på dugnad.

  Br 3. Oddmund Sørensen kontakter Arne Johansen for spørsmål om å delta som bryggevaktmedarbeider.

  Br 4. Frank R. Pedersen går inn som ny bryggevaktleder.

  Br 7. Nils Alm går inn som hovedbryggevakt, Roger Bjørkestøl og Arne Angell er bryggevakter.

 2. Hva må gjøres ved hver brygge?

  1. Brygge 1.

   1. Fortøyningsjekk, landfester utbedres, samt bytte noen skråbånd.

 3. Brygge 3

  1. Fortøyningsjekk, reparere vannlekkasje. Beise hele brygga. Dag gir kommunen beskjed om å utbedre rekkverket oppe på piren.

  2. Flere lyspunkter.

 4. Brygge 4.

  1. Fortøyningsjekk.

  2. Nye vannhus.

 5. Brygge 7.

  1. Nye lyspunkter. Utbedre fester på eksisterende vannhus

 6. Brygge 8

  1. Nye lyspunkter.

  2. Planlegge hus over PIREN.

  3. Infotavle og postkasse ute på gjestebrygga.

 7. Eventuelt