styremøte nr 4 er avholdt

Sommeren er over og styret har startet arbeidet

I løpet av sommeren har brygge 3 blitt "ny", b-brygga er fjernet og brygga er forlenget med flere meter.  Bryggevakt Oddmund Sørensen har gjort en kjempejobb sammen med frivillige mannskaper(dugnadsarbeid)  Den 14.august hadde styret sitt første møte etter ferien.

På styremøte den 14.august diskuterte styret flere saker.  Det ble satt dato for fellestur til Follesøy med strandrydding- dette blir helga den 25.-26. august.  Hvis været ikke tillater tur blir den utsatt ei uke.

Styret var på befaring v/Stussnesmoloen hvor den nye opptrekksvogna er plassert.  SHT as blir involvert i arbeidet med klargjøring av denne og det blir satt i gang arbeid med utvidelse og støping av opptreksrampen.

Styret ønsker også at det blir innkalt til dugnader på bryggene i løpet av aug,-sept.

 

Se ref fra møtet her