Skade på båt i brygge 8

Skaden er kommet på en påhengsmotor som har vært heist opp, slik at den derfor har vært utsatt for eventuelle påkjørsler bakenfra. Flapsen over propellen er knekt av.  Eieren har en mistanke om at den er blitt påkjørt av en annen båt.

Eierens telefonnummer er 91335836. Og han ber folk som kan ha sett noe ta kontakt.