Protokollen ligger vedlagt

Referat fra årsmøtet 2023

På onsdag 29.mars 2023 kl.19.00 På klubbhuset "fyrløkta" gjennomførte foreninga årsmøte.  Kun 11 medlemmer stilte opp.

11 medlemmer i tillegg til styret hadde tatt turen til klubbhuset for å delta på årsmøtet.  Styret tok selvkritikk på at man kanskje burde sendt en påminning i forkant.  Møtet vedtok ingen økning av medlemsavgift og felles vedlikehold,men styret var klar på at dette må skje ved neste korsvei.  I 2022 har foreninga gått med i overkant av 100tusen i underskudd og dette kan ikke fortsette.  Vi har hatt reparasjoner på bryggene for over 300tusen ila 2022 og enda gjenstår det en del arbeid.

Etter at styret i høst leide ut klubbhuset uten å rådføre seg med huskomiteeen, er det nå presisert at det er huskomiteen som leier ut og styrer huset.  Det kom forslag om å gjenoppta utleie, men at man skulle se på muligheter for økte priser og depositum blant annet.

Styret ble gjenvalgt uten motkandidater.