referat fra årsmøtet 2018

Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset 19.mars 2019.  33 medlemmer møtte og huskomiteen disket opp med kaffe og vafler.  Det ble gjort noen endringer i strukturen i foreninga som du kan lese om her.

Årsmeldinga viser at foreninga er veldrevet og at styret har god kontroll på all aktivitet i foreninga.  Imidlertid er det vanskeligere og vanskeligere å få medlemmer til å stille opp på dugnad, det er også blitt svært mye arbeid som faller på styrets formann i forbindelse med utlei og administrasjon.

Styret foreslo og fikk gjennomslag for en endring av struktur for drift der man tilsetter en daglig leder som tar seg av alt det praktiske ift drift av foreninga.  Bryggevaktene skal få noe utvidede fullmakter og medlemmene blir belastet med et dugnadsgebyr på 1000,-kr pr år.  Dette kan man tjene inn ved å delta på dugnad og på den måten "få betalt" 200,-kr pr time man deltar.  Snørydding skal fortsatt være obligatorisk og de som ikke måker sin tørn vil få et straffegebyr på 1000,-kr.

Årsmøtet hadde et par endringsforslag til styrets forslag, men bortsett fra endring av ordlyd et par plasser gikk forslaget gjennom.

Hele styret tok gjenvalg og det nye styret er identisk med det gamle.

 

Protokollen fra årsmøtet ligger vedlagt under.