Referat fra årsmøte 2021

Årsmøtet ble gjennomført på kulturhuset i år.  17medlemmer inkludert styret deltok på møtet.  

Årsmøtet takket av mangeårige formann Dag Dyrnes.  Han har vært en bauta for foreningen og bidratt i nesten alt som har foregått siden 70-tallet.  Han ble takket av av påtroppende styreleder Håvard Paulsen som spesielt trakk frem Dag sin interesse for båt og sjøaktiviteter som grunn for det mangeårige engasjementet.

 

Det nye styret består av Håvard Paulsen(formann), Bjørnulf Olsen(nestformann), Arnt Jostein Berg(kasserer), Roger Edvardsen(sekretær), Kjell Hugo Reiersen(styrmedlem og daglig leder)

 

Saken som skapte mest debatt på årsmøtet var forslaget om å endre vedtektene ift kjøp og salg av båtplasser i foreningas brygger.  Årsmøtet vedtok at makspris for bryggeplasser er 6000,-kr/m i brygge 1,3,7 og 8 og 8000,-kr/m i brygge 4.

 

viser forøvrig til protokollen.