Nytt styre i Skjervøy båtforening

Det nye styret har konstituert seg og ser nesten likt ut som det forrige.  Bjørn Sigurd Mathiassen har overtatt kassererjobben etter Arnt Jostein som gikk ut av styret på årsmøtet.  Ellers er Roger sekretær, Bjørnulf nestformann og Kjell Hugo styremedlem.  Håvard fortsetter ett år til som styreleder/formann.

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet!