Ny brygge 4

Styret har skrevet kontrakt med Marina Solutions om kjøp av ny brygge 4.  Denne vil bli levert i midten av august 2020.

I forbindelse med utskifting av brygga vil det bli behov for medlemmer til å delta i dugnadsarbeidet. Noen av uteriggerne på den gamle brygga blir beholdt mens det kjøpes inn en del nye 8m utriggere.  Det vil også bli lagt et bryggeelement i front av brygga som gjestebrygge.