Vedlagt ligger årsmøteinnkallingen.

Innkalling til årsmøtet 2023

Onsdag 29.mars 2023 kl.19.00

På klubbhuset "fyrløkta"