Har du prøvd Finn.no sine kart og satelittbilder

Finn.no har brukbare kart over hav og landområder, men mest imponerende er nok satelittbildene/flyfotoene de presenterer. Her kan du zoome ned til detaljer i landskap og på hav. Følg linken for å ta dem i bruk eller gå inn på www.finn.no