Søppelrydding på Hakstein og på Follesøyene

Båtforeninga har ryddet søppel i fjæra

I år som i fjor har foreninga ryddet søppel i fjæra på to småøyer i kommunen.  Som i fjor var det svært få medlemmer som deltaok i arbeidet, 5-6 medlemmer deltok på Hakstein og to medlemmer ryddet på Follesøyene.