Ansvar ved bruk av slippen

Alle brukere av slippvogna til foreninga må underskrive vedlagte ansvarsdokument.

Avtale om ansvar Slippen Skjervøy Båtforening. 

sbf%20logo 

 

 

 

 

 

Undertegnede (båteier) bekrefter herved at jeg og mitt forsikringsselskap påtar meg alt ansvar i forbindelse med min slippsetting og opphold på Skjervøy båtforenings Slipp ved Stussnesmoloen. Båteier er selv ansvarlig for oppstiving av båten på land, og må i utgangspunktet holde materiell til dette selv. 

Materiell kan lånes hos SBF i inntil en uke om det forefinnes. 

 

For SBF styret: ___________________________ 

 

Båteier:             ___________________________ 

 

Satser for leie av maskiner og utstyr for Slippsetting er for tiden: kr 1750 pr gang inntil 1 times arbeid. 

Dvs. Slipsetting opp og ned koster kr 3500,-