Årsmøtesakene 8 og 9 er vedtatt

Årsmøtet 2020

Styret gjennomførte budsjettbehandlingen og forslaget om fornyelse av brygge 4 som en digital årsmøtesak.​

Det digitale årsmøtet ble gjennomført som planlagt og styrets forslag ble vedtatt.  Foreninga har et gyldig budsjett for 2020 og vedtaket om å sette i gang fornying av brygge 4 er styret i gang med å gjennomføre.

I styremøte den 29.april ble anbudet fra Marina Solutions as antatt.  pris inkl levering  Skjervøy kom på 1.661.250kr