Dato for årsmøtet er satt

Årsmøtet 2020

Styremøtet denne uka satte dato for årsmøtet.  Dette blir tirsdag 24.mars 2020 kl.19.00 på klubbhuset.  I styremøtet ble det også diskutert en del andre saker.

Styremøtet denne uka diskuterte blant annet hvilken holdning foreninga bør ha overfor kommersielle hvalsafariaktører som oppgir at de kun driver med "venner".  Styret vedtok at aktører som oppererer i ytterkanten av lovlighet når det gjelder godkjente båter og ikke minst båtførere med nødvendig kompetanse skal nektes plass i våre brygger.  Vi er ikke tjent med å ha båter i våre brygger som oppererer ved siden av lover og regler når det gjelder sertifisering for passasjertrafikk.

Styret la også planer for det kommende årsmøtet og så på flere tilbud på ny brygge 4.