Årsmøte 2021

Årsmøtet er utsatt til smitteverntiltakene gjør det mulig.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SKJERVØY BÅTFORENING. 

 

TID:

STED:

 

 

SAKLISTE: Velkommen v/ formannen. 

 1. Valg av møteleder. 

 1. Valg av møtesekretær. 

 1. Godkjenning av innkalling (minnestund). 

 1. Godkjenning av sakliste. 

 1. Framlegging av styret og huskomiteens årsberetning. 

 1. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning. 

 1. Fastsetting av medlems kontingent og felles vedlikehold. 

 1. Endring av retningslinjer for båtplass pkt.1 

 1. Budsjett 2021. 

 1. Innkomne saker (Må være styret i hende senest 18.03) . 

 1. Forslag på maritime aktiviteter 2021. 

 1. VALG. (styret, hus/ aktivitetskomité, valgkomité, slipansvarlig og revisorer)