Utleie av klubbhus

Styret har stoppet all utleie til private arrangementer for en periode fremover(Høst-2019)