indre havn

Ønsker å kjøpe båtplass

Stein Harald Nilsen

Kirkegardsveien 10

stein_nilsen@live.no

90235345