Brygge 8 er vår nyeste brygge og ligger i sandvågen